Corruptie op het Ministerie van Justitie en Veiligheid

De mensen die u en mij 24 uur per dag in de gaten houden om te controleren of we ons wel continu aan de wet houden blijken zelf iets minder eerzaam te zijn. Dat bericht de Volkskrant vandaag:

Het integriteitsbeleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie is niet op orde. Interne onderzoeken naar kwesties rond belangenverstrengeling, mogelijke strafbare feiten en grensoverschrijdend gedrag door justitiepersoneel geschieden vaak te laat, hapsnap of paniekerig. Dat blijkt uit justitiedocumenten. Daardoor ontstaat er willekeur, wordt er niet altijd aangifte gedaan van strafbare feiten door ambtenaren en blijven meldingen van klokkenluiders liggen. Ook werken de talrijke ministeriƫle afdelingen die zich met integriteit bezighouden langs elkaar heen.

Dat is natuurlijk best erg allemaal, maar daar komt nog eens bij dat de ambtelijke top geen idee heeft wat er gebeurt. De minister en zijn hoge vrienden hebben geen goed overzicht van het aantal zaken waarin de grens tussen acceptabel en onacceptabel zijn overschreden, en ze weten al helemaal niet hoe die gevallen vervolgens worden afgehandeld.

Bovenstaande blijkt allemaal uit een rapport van Frans van Oostrum, die door de secretaris-generaal Pieter Cloo is ingehuurd om het integriteitsbeleid van het ministerie eens goed onder de loep te nemen.

 

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *